Rouwverwerking

Wat is rouwverwerking

Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring tot rust probeert te komen. Dit proces kan optreden bij het verlies van een baan, een geliefde, een woning, ouders of kinderen. De psychologische effecten zijn het sterkst bij het overlijden van een geliefd persoon of als iemand te horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn, of blijvend gehandicapt. Als iemand niet goed in staat is het verdriet te verwerken, kan een blijvende depressie of een aanpassingsstoornis ontstaan.

Het rouwproces wordt door elke persoon meegemaakt, maar iedereen maakt het mee op zijn of haar eigen manier. Ook iemand met een ziekte maakt dit mee, alles moet een plaatsje krijgen. En als iets een plaats heeft gekregen is er de mogelijkheid om door te gaan met je leven.

Belangrijke fases in de rouwverwerking

1.  Schokreactie

De eerste fase bestaat uit gevoelloosheid, onvermogen de onheilsboodschap te beseffen.

2.  Ontreddering

In deze fase staat centraal dat je niet weet waar je aan toe bent, niet weet waar je het zoeken moet.

3. Emotionele fase

De emotionele componenten die kenmerkend zijn voor de emotionele fase zijn:

  • troosteloosheid (verdriet, somberheid);
  • wanhoop;
  • schuldgevoelens;
  • jaloezie;
  • schaamte;
  • verzet, agressie;
  • angst.

4.  Berusting

In deze fase worden de emotionele bestanddelen van het verlies verwijderd.

Voor het verwerken van een verlies hebben wij voor volwassenen en voor kinderen boekjes liggen.

5.  Re-integratie

In deze fase staat centraal de aanpassing en de acceptatie.

De volgorde waarin de fases zijn uitgewerkt is niet representatief voor hoe het in de praktijk verloopt. Je kunt elementen uit verschillende fases tegelijkertijd ervaren.

Groepsgesprekken in Zwijndrecht

Je hoeft niet persé in je eentje de rouw te gaan verwerken, sommige mensen kunnen dat wel en anderen kunnen dat niet. Iedereen mag op zijn eigen manier aan verwerking doen. In Zwijndrecht is het mogelijk om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen en zo samen te werken aan het verlies van uw dierbare en al het verdriet daar omheen.

Het ontmoeten van andere mensen is mogelijk.

Kom eens naar de inloopmiddag van Vivenz wilt of durft u de eerste keer niet alleen? Bel ons gewoon even en in overleg brengen wij u graag. Heeft u liever dat iemand de eerste keer met u mee ga omdat het een hele grote stap voor u is? Ook dat kan, wij maken dan graag tijd voor u vrij.

Inloopmiddag

Voor mensen die onlangs te maken hebben gehad met het overlijden van een dierbare, organiseert Vivenz inloopmiddagen waar men in een open en ongedwongen sfeer ervaringen met elkaar kan uitwisselen. Deze inloopmiddagen zijn geheel vrijblijvend en zonder kosten!

Adres:
Norderstedplein 14, Zwijndrecht. (Diverz, bij de openbare bibliotheek)

Gesprekleidster: mevrouw Gerda de Beer

Wanneer: Elke laatste donderdag van de maand

Tijd: 14.30 – 16.30 uur

Wilt u meer informatie?
Dan kunt u bellen naar telefoonnummer 088-1237000